Пласт Філядельфія
Пласт Філядельфія

Свято Юрія

Св. Юрій – опікун Пласту

 

Від давніх часів різні товариства, суспільні з’єд­нання, лицарські й військові формації вибирали собі за опікуна-патрона якусь святу або історичну постать, до якої відчували особливу пошану. Якщо це була свята особа, тоді просили її також про допомогу і заступниц­тво перед Богом. Коли це якась світла постать з історії, тоді це був доказ, що ідеї, які вона визнавала, або при­кмети її характеру були дороговказом, взором до на­слідування для членів організації чи товариства, що обрали її патроном-опікуном.

 

Святий Юрій

 

Ми, українські пластуни, як і багато інших орга­нізацій молоді скавтського типу, обрали своїм патроном св. Юрія, колишнього опікуна всього середньовічного лицарства, бо прикмети його характеру, що присвічу­вали давнім лицарям, є і для нас зразком для насліду­вання. Культ цього великого святого з криштально чистим і стійким характером має в українському народі свою довговічну традицію. Особа нашого опікуна, св. Юрія, об’єднує в собі ідеали, які висловлюють три го­ловні пластові обов’язки супроти Бога, нації, нашого довкілля і нас самих. А тому, що він теж є патроном подібних організацій інших народів, то його світла по­стать єднає нас з різними близькими нам духом орга­нізаціями молоді в світі.

 

Св. Юрій походив зі шляхетської родини з Капа- докії в Малій Азії. Жив він при кінці третього століття після народження Христа. Тоді в Римі панував цісар Діоклеціян, і св. Юрій служив у римському війську, де відзначився великими лицарськими ділами. Однак тому, що Юрій відважно признавався перед поганами до своєї християнської віри і не хотів виректися її за жадні осо­бисті користі чи почесті, — згинув мученичою смертю.

 

Слава хороброго християнського лицаря, що свідомо і відважно згинув за Христа, розійшлася по цілім тодіш­нім християнськім світі. Церква визнала його святим. Уже в середніх віках лицарі залюбки віддавалися в опі­ку св. Юрія-лицаря, а опісля прийняли йот за свого патрона.

 

Практично кожна книга, яку написав провідник [Бейден Поуел)], мала ілюстрації. Він дуже цікавився піктографією і первісними малюнками. Картину він зазвичай малював лівою рукою й одночасно розмальовував її правою. Це давало дуже хороші результати. Коли він хотів пояснити щось, то робив це за допомогою малюнка. Одним з найкращих прикладів є зображення скаута на коні, який вбиває дракона, а під ним підпис: «Сучасний св. Юрій». Практично кожна книга, яку написав провідник [Бейден Поуел)], мала ілюстрації. Він дуже цікавився піктографією і первісними малюнками. Картину він зазвичай малював лівою рукою й одночасно розмальовував її правою. Це давало дуже хороші результати. Коли він хотів пояснити щось, то робив це за допомогою малюнка. Одним з найкращих прикладів є зображення скаута на коні, який вбиває дракона, а під ним підпис: «Сучасний св. Юрій». 

 

 

 

Різні лицарські ордени прийняли назву і патро­нат св. Юрія. Також увійшло у звичай, що всіх юнаків, коли вони вступали в лицарський стан, мечем “вибивано”на лицарів в імені св. Юрія. Йому також складали мо­лоді лицарі присягу.

 

Від самих початків християнства в Україні св. Юрій став патроном українського лицарства, тобто княжих дружинників, а потім одним з опікунів козаків, які у своїх піснях співали «Нам поможе св. Юр», а також ін­ших військових частин недавнього часу, що, крім св. Покрови, почитали св. Юрія як мужнього і безстрашного оборонця правди і добра.

 

Отак св. Юрій став прообразом лицарства і патро­ном боротьби за найвищий ідеал народу: свободу та символом боротьби проти зла.

 

Традиції українського лицарства прийняв Пласт, і так, як усі інші українські лицарі, пластуни плекають культ св. Юрія.

 

Перед очима всіх нас, пластунів, стоїть постать св. Юрія у блискучій зброї на білому коні, коли він довгим списом проколює страшного змія.

 

А цей змій є в кожному з нас. В кожній людині цей змій проявляється в знеохоті працювати ідейно, коли тре­ба побороти більші труднощі, також у лінивстві та бай­дужості до ідеалів добра і краси.

 

З цими проявами зла, із цим «змієм» ми як новіт­ні українські лицарі мусимо за прикладом нашого па­трона св. Юрія завжди зводити завзятий бій.

 

Життя в Пласті. – Торонто-Дітройт, 1961. – С. 114-116.

Plast, Ukrainian Scouting Organization USA

Philadelphia Branch

700 North Cedar Road

Jenkintown, PA 19046
 

contact@plastphilly.org

plastphiladelphia@gmail.com

Пласт в США

www.plastusa.org

Пласт в Україні

www.plast.org.ua

Пласт в світі

www.plast.global