Пласт Філядельфія
Пласт Філядельфія

Що є Пласт?

Що є Пласт

Ідейні основи виховання і мета Пласту

Ідейні основи Пласту, що їх сформував Основоположник ДРОТ, і які доповнювалися під час розвою Пласту, побудовані на християнському світогляді й ідеї вірности українській нації, її ідеалові державности. Вони коротко з'ясовані в

Трьох Головних Обов'язках пластуна:

  1. Бути вірним Богові і Україні,
  2. Помагати іншим,
  3. Жити за Пластовим Законом і слухатись пластового проводу.

Вірність Богові поставлено на першому місці, бо Пласт мав ідеалістичний світогляд, який каже вірити у вищий сенс життя, у Творця всього світу.

Пласт не вчить релігії, але вимагав від своїх членів практичної релігійности на християнських засадах. Пласт не робить різниці між віровизнаннями і шанув кожне релігійне віровизнання, але зобов'язує жити згідно з Христовою наукою і вимогами віровизнання, що до нього належить пластун чи пластунка.

Друга частина першої точки: бути вірними Україні значить - почуватися органічною частиною української спільноти - в Україні й у діяспорі, бути співвідповідальним за її добро, і осягнення повної самостійности українського народу. Тому треба дбати про чистоту української мови, активно і творчо включатися в українське громадське й культурне життя на місцях поселення та вносити в нього пластові засади. Коротко, вірність Україні - значить, що пластун є завжди готовий їй служити.

Другий головний обов'язок пластуна - помагати іншим. Це одна з основних заповідей Христової віри, яка наказує любити ближнього. Пласт подібно як скавтінг' включив цей Божий і лицарський закон ,до своїх головних обов'язків. Гасло помагати іншим - стосується відношення пластуна до свого довкілля. Воно також означає вимогу для пластуна - бути корисним членом суспільности, в якій живе і з якою зв'язаний. Тому Пласт від початку свого існування увів систему щоденного доброго вчинку, щоб це стало звичкою пластуна робити щось доброго для інших.

Третій головний обов'язок пластуна - жити за Пластовим Законом, який визначається 14-ма пунктами прикмет пластуна, а до того доходить слухняність пластовому проводові, що є потрібне для вироблення індивідуального характеру і почуття правопорядку у спільноті.

Бачимо з того, що Пласт не обмежується лише тим, щоб зберегти молодь при українстві, а прямує також до того, щоб виховати нових громадян української спільноти вище пересічного рівня. Відповідно до того ставить до своїх членів більші вимоги.

Пласт не робить різниці поміж своїми членами щодо освіти, віроісповідання, соціяльного чи клясового стану. До Пласту можуть належати всі, що визнають і стараються жити згідно з пластовими засадами виховання та бажають удосконалитися до рівня, що його визначує мета Пласту.

Очевидно, що не всі, що виховуються у Пласті, зможуть бути провідниками, але Пласт прямує до того, щоб якнайбільше їх виховати. Разом з вихованням характеру заохочується пластову молодь набувати знання, здобувати вищу освіту, щоб бути готовими зайняти провідні пости в українській спільноті і в країні ії поселення.

Пласт має на меті виховати характерних і ідейних громадян, які були б готові вміло служити свому народові, були успішними в житті, щоб уводили щастя й гармонійне життя в свої родини, почувалися життерадісними й щасливими людьми, були добрими, корисними й провідними громадянами країни їх поселення.

Організаційна схема Пласту

Пластова організація поділяється на 4 улади. Наймолодший улад - діти у віці від 6 до закінчення 11 років життя. Він організаційно діє окремо для хлопців і дівчат. В дійсності це два окремі виховні улади, хлоп'ячий називається Улад Пластунів Новаків, у скороченні: УПН-ів, а дівчат називається Улад Пластунок Новачок, у скороченні: УПН-ок. Якщо говоримо загально про новацтво - хлопців і дівчат, то вживаємо назву УПН.

Найменша організаційна частина в УПН - це рій хлопців або дівчат, який має свою назву і складається з 6 до 10 членів. Два до чотири рої творять гніздо. Рої нормально відбувають свої зайняття раз на тиждень. Ними провадить впорядник-виховник. Новаки називають впорядника братчиком, а новачки впорядницю сестричкою. Головний виховник гнізда - це гніздовий чигніздова. Гніздові зайняття, на які збираються всі рої разом, відбуваються переважно раз на місяць. Ці зайняття проводить гніздовий або гніздова. Кожне гніздо мав свою назву й порядкове числа та є зареєстроване в Крайовій Пластовій Старшині. Гнізда новаків мають непарні числа, а новачок - парні.

На 12-му році життя новаки і новачки переходять до старшого уладу - юнацтва. Улад юнаків називаємо Улад Пластунів Юнаків, а юначок - Улад Пластунок Юначок, у скороченні - УПЮ-ів і УПЮ-ок. Організаційний поділ в юнацтві подібний до новацького, з тією різницею, що замість новацького роя вживаємо у юнацтві назву гурток, а замість гнізда - курінь. Всі гуртки мають свої назви. Курені мають порядкові числа, своїх патронів і є зареєстровані у Крайовій Пластовій Старшині.

Організаційна різниця між юнацтвом і новацтвом є також та, що юнацтво обирає з-поміж себе свій провід. Кожний гурток обирає гурткового, заступника, писаря, скарбника і хронікаря. Всі гуртки разом обирають курінний провід, а саме: курінного й інших діловодів, подібно як у гуртку. Таким чином юнацтво вчиться виконувати різні функції і призвичаюється до виконування обов'язків. Юнацькі гуртки мають своїх впорядників, юнаки називають впорядника другом, а юначки впорядницю подругою. Головним виховником куреня є зв'язковий. 3в'язкові й упорядники в УПЮ - це звичайно, старші пластуни чи пл. сеніори.

ПІсля закінчення середньої школи юнаки і юначки кінчають своє пластування в УПЮ і можуть стати членами Уладу Старших Пластунів і Пластунок (УСП-ів і УСП-ок). Перехід не є автомачний! Вони самі рішають про дальшу приналежність до Пласту і вносять подання на прийняття в наступних улад.

Члени УСП зорганізовані в осередках праці при станиці і також можуть вступити в члени куреня УСП. Члени УСП-ів і УСП-ок з відповідними вишколами стають виховниками в УПН і УПЮ, дехто виконує адміністративну працю в Пласті чи громадську поза ним.

Після закінчення 28 року життя, старші пластуни й пластунки можуть вступити в члени найстаршого пластового уладу - Уладу Пластунів Сеніорів (УПС) або можуть залишитися в УСП до закінчення 35 року життя – горішня вікова границя уладу.

В осередках, де зорганізований Пласт, переважно існують всі 4 улади. Вони всі разом творять пластову станицю. Кожного року відбувається станичний збір, на якому обирають станичного й інших членів станичного проводу для різних ділянок праці.

Що року відбувається Крайовий Пластовий 3'їзд, на який усі пластові станиці висилають своїх делег'атів. На Крайовому Пластовому 3'їзді члени Крайвої Пластової Старшини складають звіт з виконаної праці, обговорюють актуальні проблеми і схвалюють пляни на майбутнє та обирають новий крайовий провід. При Крайовій Пластовій Старшині діють діловоди всіх 4-ох уладів, які відповідають за працю в цілій країні.

Подібно обирають найвищий пластовий провід: Головну Пластову Раду і Головну Пластову Булаву. На світових пластових зборах, Конференції Українських Пластових Організацій (КУПО), що відбуваються що три роки. Головна Пластова Булава дбає за плян праці в усіх країнах і вдержує єдність Пласту в цілому світі.

Засоби виховання

Щоб осягнути виховну мету, Пласт має випробувані засоби виховання, які входять у програму новацьних і юнацьких пластових зайнять. Форми зайнять також є різні. Можуть бути звичайні сходини роя або гуртка, збірка гнізда або куреня, новацьний вогник або юнацька ватра, тереновий змаг, прогулянка, табір та ін. Кожні зайняття складаються з різних елементів, головніші з них - це ігри, пісні, розповіді й гутірки.

Пласт не є школою і має інші методи виховання, тому пластові зайняття називаємо грою.

Не всі належно доцінюють пластову гру і думають, що гра це те саме, що ‘забава’ -- лише для розваги, щоб провести час. А гра у пластовій системі виконує найважливішу функцію - виховання. В добре проведеній грі, де дотримуються правил гри, діти вчаться дисципліни, правдомовности, справедливости, розвивають співжиття в гурті й бистроту змислів і багато інших позитивних рис доброго характеру. Гра - це успішний засіб виховання і є основною формою зайнять у новацтві й юнацтві.

Не будемо описувати всіх елементів пластових зайнять, але хочемо поінформувати Вас про засоби виховання, які включають у свою програму більше елементів зайнять і мають визначені вимоги.

Такими засобами є пластові вмілості, яких є дуже багато, вони різнородні: українознавство, природознавство, техніка, мистецькі вміння - спів, театр тощо. Вмілості є у програмі діяльности новацтва і юнацтва з тією різницею, що в юнацтві є більші вимоги до здобуття даної вмілости. Є багато вмілостей, до яких є побажані фахові інструктори, які вміють не лише зацікавити даною ділянкою, але також можуть багато навчити. Тому в Пласті потрібні, крім постійних виховників, також і допоміжні.

Головну ролю у пластовій виховній системі відограють проби, яких в три в новацтві й три в юнацтві. Проба, не є те саме, що вмілості. Впродовж року, можна здобути кілька вмілостей, а на здобуття проби потрібно цілорічного або й довшого часу, в якому пластун засвоює прикмети доброго характеру і відповідного знання. Здобуття проби це ознака зближення пластуна до визначеної пластової мети.

Один з дуже важливих засобів виховання - це пластові табори. Пластовий табір - це завершення цілого року пластування. В таборовій програмі міститься властиво багато різних засобів виховання. Табір має більший виховний вплив і перевагу над іншими короткотривалими пластовими зайняттями в місті. Спільне довготривале перебування серед природи мав великий вплив на співжиття в гурті. Табір вчить самообслугування, зарадности, витривалости й дисципліни.

Однострій і відзнаки

До засобів пл. виховання належать також пластовий однострій і пластові відзнаки. Пластовий однострій надає пластовій частині гарної, однорідної зовнішної форми, а членам в одностроях додав більше почуття, що вони є пластунами і пригадує їм пластові обов'язки. Тому треба дбати, щоб пл. однострій завжди був упорядкований і чистий.

На блюзках одностроїв пластуни і пластунки носять багато відзнак, що вказують на приналежність до частини, та відбуті табори. Відзнаки свідчать також про те, який пластовий ступінь має пластун, то значить, яку здобув пробу. 3а кожну здобуту вмілість пластун/-ка одержує відзнаку. Те все свідчать про здобуті осяги пластуна. Це все також заохочує до праці над собою і є добрим виховним засобом.

Українська мова, школа і пластова преса

Пластова організація вимагає знання і вживання української мови, щоб виконати своє завдання: виховати повновартісну українську людину. Лише рідна мова може відкрити молоді повністю скарби тисячолітньої української культури, передавати поняття, які віддзеркалюють духовість власного народу.

Ця вимога конечна, бо якщо члени роя чи гуртка слабо володїють українською мовою, то це створює труднощі успішно перевести зайняття, і тому знижується рівень виховної праці.

Тому, якщо Ваш син чи дочка з якихось причин не володіють задовільно українською мовою, то краще зачекайте ще рік з їх вписом до Пласту. Докладіть більше зусиль, щоб діти говорили добре по-українськи, і Тоді вони в Пласті будуть краще почуватися. Дбайте, щоб в хаті всі члени Вашої родини постійно вживали розмовну українську мову.

Пласт - це не школа; і в Пласті рідної мови не вивчається, а лише доповнюється її знання. Тому також є вимога, щоб всі члени Пласту учащали до українських шкіл. Без того вони не можуть активно й з користю брати участи в пластових зайняттях.

У програму пластових зайнять включається розповіді й гутірки про визначні постаті з української історії і літератури, але тих предметів не вивчають під час пластових зайнять, це завдання українських рідних шкіл.

В цьому напрямі треба співпраці батьків, школи і Пласту, які повинні себе доповнювати. Дуже важливо, щоб діти читали українські книжки, бо читання поширює знання української мови і знайомить іх з різними явищами й подіями, які пов'язані з Україною.

Для старшого пластунства, пл. сеніорату і батьків є журнал "ПЛАСТОВИЙ ШЛЯХ". Кожний з журналів поміщує тематику, відповідну до віку й зацікавлення своїх читачів. Треба також заохочувати, щоб діти дописували до своїх журналів.

Пристосованіий текст з видання ГПБ - ‘Батькам про Пласт’ 1986р.

 

Plast, Ukrainian Scouting Organization USA

Philadelphia Branch

700 North Cedar Road

Jenkintown, PA 19046
 

plastphl@plastphilly.org

Пласт в США

www.plastusa.org

Пласт в Україні

www.plast.org.ua

Пласт в світі

www.plast.global